Årsmøte 2018 i DNT Valdres

12. mars 2018 var det innkalt til årsmøte i DNT Valdres.  Det kom 36 stykker til Valdres videregående skole og i tillegg til årsmøtet, ble det informert om historisk vandrerute, om eget geografisk arbeidsområde og Tor Harald Skogheim holdt et bildeforedrag kalt «Romsdalen og Bispen» .

Styreleder åpnet årmøtet
Styreleder åpnet årmøtet

Program:

  • Åpning/innledning
  • Årsmøtesaker
  • Bildeforedrag fra fjellturer i Romsdalen, ved Tor Harald Skogheim
  • ​​​​​​​Informasjon om den historiske vandreruta «Stølsruta i Valdres»
  • Informasjon om DNT Valdres sitt eget geografiske arbeidsområde
  • Enkel bevertning og fjellprat
I forbindelse med årsmeldingen presenterte Torkjell turprogrammet
I forbindelse med årsmeldingen presenterte Torkjell turprogrammet

«Romsdalen og Bispen» v/ Tor Harald Skogheim

Tor Harald innledet slik:

«Romsdalseggen - Norges vakreste fjelltur» - denne reklameoverskrifta har vi møtt på fleire gonger dei siste åra. Det trigga oss til å besøke Åndalsnes og Romsdalen for å sjekke om påstanden held mål. I sommar vart det alvor.

Fjellturar i nye område er spanande uansett, og med varsel om knallvêr ein onsdag og torsdag i juli, dreg vi tysdagen frå Valdres i gråvêr.

Tor Harald fikk en påskjønnelse fra Merethe
Tor Harald fikk en påskjønnelse fra Merethe

​​​​​​​Informasjon om den historiske vandreruta «Stølsruta i Valdres» 

Ina Syversen har jobbet mest med dette, men hun var syk og derfor ble det presentert av Merethe.

Valdres har i dag det største sammenhengende stølsområde med aktive setre i Nord-Europa, og med landets største stølslag med 41 støler. Inn til hvert stølslag går det buferdsstier, og mange stølslag og områder er bundet sammen med reksler. Vi ønsker derfor nå å legge opp en historisk vandrerutegjennom Stølsvidda fra stølslagene i Nord-Aurdal via Vestre Slidre og til Vang der vi ender opp på Sørre Hemsing..

Støl ved Jaslangen
Støl ved Jaslangen Foto: Svein Erik Ski

Informasjon om DNT Valdres sitt eget geografiske arbeidsområde

DNT Valdres – herre i eget hus

Det er Trond Vatn som har jobbet med dette, men han var syk og derfor ble det presentert av Merethe.

I DNT er det to slags territorium: Medlemsområde og Geografisk arbeidsområde. Medlemsområde er der en forening normalt har sine medlemmer, definert ut fra postadresse, dvs. postnummer. (Det er imidlertid adgang til å velge å tilhøre en annen medlemsforening enn hva postadressen tilsier.) Geografisk arbeidsområde tilsvarer det området der man har ansvar for «infrastruktur» - slik som ruter og hytte

Da DNT Valdres ble etablert som egen medlemsforening i 2011 – som den 53. og ennå siste nye forening i landet, fikk vi etablert et medlemsområde tilsvarende alle de 6 Valdreskommunene med unntak av postnummer 3528 Hedalen. Fra gammelt av har DNT Ringerike hatt medlemmene i Hedalen – og slik er det fortsatt. Vi fikk imidlertid ikke tildelt noe eget geografisk arbeidsområde fra starten av. Fram til og med 2017 var det således DNT Oslo og Omegn som formelt sett hadde ansvaret for ruter og hytter i hele vårt medlemsområde. DNT Oslo og Omegn har i alle år vært tungt etablert i Jotunheimen og et lite stykke sørover, men man har aldri satset på å etablere ruter og hytter i våre kjerneområder som eksempelvis på stølsvidda.

Ved åpningen av Fønhuskoia i 2012 mottok undertegnede – som nyvalgt leder i DNT Valdres – en utfordring fra DNT Ringerike om å videreføre «skauleis til fjells» - visjonen om en sammenhengende langrute fra Hønefoss og Oslomarka helt fram til Jotunheimen. På det tidspunktet skulle nok den utfordringen gått til DNT Oslo og Omegn som da hadde ansvaret for området nordover, men verken de eller jeg var klar over at det var slik det egentlig var. Etter hvert ble vi klar over at vi her hadde en problemstilling vi måtte ta tak i. DNT Valdres har de seinere årene utvidet sin virksomhet fra å arrangere fellesturer til å omfatte egne grupper for Barnas Turlag, Seniorgruppe og nå også DNT Ung. Vi har også begynt å engasjere oss i arbeidet med å merke og rydde ruter – med ruta til Rasletind og stinettet i Skrautvål Heimås. Nå kommer Stølsruta som en enda større satsing.

I løpet av 2017 har vi derfor lagt ned en betydelig innsats i å få etablert vårt egne geografiske arbeidsområde. Fra 1. januar 2018 har vi inngått overenskomster med DNT Gjøvik og Omegn, DNT Ringerike – og ikke minst med DNT Oslo og Omegn om grensene for vårt «eget land». Grensen er tegnet med blått i følgende kart:

Vi ser av kartet at DNT Oslo og Omegn fortsatt har ansvaret for den søndre del av Jotunheimen, Filefjell, det meste av Langsua og at Ringerike beholder ansvaret for de områdende som «drenerer» ned mot Hedalen. Som en forening med begrensede ressurser er det klart av vi ikke kan gape over for mye – i hvert fall ikke pr. i dag. Vi overtar ansvaret for den nederste delen av ruta mellom Sørre Hemsing og Tomashelleren og rutene Nythun via Vangsjøen til Storeskag, samt Vangsjøen via Svarthamar til Lenningen. Vi har vurdert å overta ansvaret for den selvbetjente hytta i Svarthamar, men har valgt å ikke ta over noen hytter pr. i dag. Vi får heller satse på å få etablert overnatting langs Stølsruta ved samarbeid med andre, eller komme tilbake til saken – å etablere en egen hytte - når vi deretter tar fatt på en fullføring av Skauleis til Fjells fra Fønhuskoia og Tisleidalen. Vi får se – en forutsetning vil være vi får etablert tilstrekkelig med dugnadsressurser. Vi har allerede påtatt oss ganske store oppgaver.

Skrevet av: Trond Vatn

Skrevet av Jørgen Wangensteen 30. mars 2018