Første helg i juni gjennomførte DNT Valdres kursing av nye turledere

Nye turledere i DNT Valdres
Nye turledere i DNT Valdres Foto: Torkjell Haugen

Turledere er en viktig ressurs for at vi skal kunne arrangere fellesturer. Uten turledere, ingen turer.

Kurset besto av 2 moduler, ambasadør- og grunnleggende turlederkurs, og gikk over to fulle dager med base på Leira.

På ambassadørkurset lærte turlederne om DNTs organisasjon, målsetning og kultur. Dette gir de god kunnskap om DNT som organisasjon.

På det grunnleggende turlederkurset ble det fokusert på hvordan være en god turleder, hvor formidling var et viktig tema. I tillegg ble det både teori og praktiske øvelser på navigasjon gjennom bruk av kart og kompass, som er en viktig del av det å være turleder. Dette ble fulgt opp med rollespill hvor hver enkelt deltager fikk prøve seg i rollen som turleder, hvor de skulle mestre ulike situasjoner som kan oppstå på en tur. Sikkerhet er også et viktig emne på kurset, både i forhold til risiko knyttet til ulike turer, men også grunnleggende førstehjelp.

Turlederkurs
Turlederkurs Foto: Torkjell Haugen

Det var 9 stykker som gjennomførte kurset, og som nå skal bidra til at DNT Valdres fremdeles kan arrangere ulike fellesturer med fokus på gode naturopplevelser gjennom et enkelt friluftsliv.

Referent og kursleder: Torkjell Haugen

Foto: Torkjell Haugen


Skrevet av Jørgen Wangensteen 13. juni 2018