Referat fra høstmøtet 2018 i DNT Valdres

Øystein Dahle.
Øystein Dahle. Foto: Tor Harald Skogheim

Øystein Dahle (81), oljedirektøren som ble miljøforkjemper, holdt foredrag for rundt 50 frammøtte på høstmøtet i DNT Valdres torsdag kveld, med tittelen «Fremtiden – en utfordring for oss alle». 

Dahle har i flere tiår reist verden rundt og fortalt om de stadig økende klimautfordringene. Han var ikke nådig i omtalen av hvor tafatte verdens ledere har vært og er på dette området. Spesielt karakteristikkene av USAs president egner seg ikke på trykk!

Dahle viste fram tidsskrifter tilbake til 1972 som omtalte klimautfordringene.

  • Alt som står skrevet her har vist seg å være riktig, det er helt oppsiktsvekkende, sa han, og minte om Brundtlandkommisjonens miljørapport fra 1987, og hvor lite som er gjort på disse over 30 årene.
  • Vi har ikke ordna noen verdens ting av det som virkelig betyr noe for framtida her på Jorda. Likevel må vi bare klare det, og ingen problemer er løst av pessimister, var det klare budskapet fra Dahle, som sa at Norge må gå foran på en helt annen måte enn hittil.
Medlem nr 1000, Lene Hovi, ble ønsket velkommen med en liten gave.
Medlem nr 1000, Lene Hovi, ble ønsket velkommen med en liten gave. Foto: Tor Harald Skogheim

I innledningen av møtet hadde Merethe Lundene, styreleder i DNT Valdres, forklart tre norske flagg på bordet med følgende feiring av:

  1. at Vinda ikke blir bygd ut,
  2. at foreningen har passert 1000 medlemmer,
  3. at «Stølsruta i Valdres» ble offisielt åpnet i august.
Foto: Tor Harald Skogheim

Etter en kort pause med kaffe og kaker, frukt og vann, ble det så orientering om Stølsruta, som DNT Valdres og Valdres natur- og kulturpark (VNK) har fått til i løpet av året, etter omfattende jobbing.

Ruta er en av 11 såkalte «Historiske vandreruter» i Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og DNT sentralt, og prosjektleder Louise Brunborg-Næss var til stede og orienterte. Ina Syversen fra styret i DNT Valdres, som også jobber for VNK, fortalte så om selve Stølsruta og arbeidet med den. Ruta er 67 kilometer, og går fra Merket i Tisleidalen til Sørre Hemsing i Vang. Hun sa også at DNT vil invitere folk til å ta på seg et fadderansvar, med vedlikehold av roder langs ruta.

Foto: Tor Harald Skogheim

Til slutt var det trekning av premier i forbindelse med Kremtoppjakten 2018, der i alt 25.721 navn var notert i bøkene på de 12 utvalgte toppene. De fine premiene var som vanlig gitt av Sport 1 på Leira.

Referent: Tor Harald Skogheim

Foto: Jørgen Wangensteen

Skrevet av Jørgen Wangensteen 16. november 2018