Fare for harepest

Foto: Colourbox

Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, også kalt harepest, hos flere harer fra ulike steder i Sør-Norge. 

Mennesker og hund kan også bli syke av harepest-bakterien.

I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt følg rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Uansett ta forhåndsregler i forhold til drikkevann, døde dyr og hunder/katter. Og går en fleredagersturer hvor det ikke er mulig å fylle sikkert vann, så finnes det flere typer klortabletter, noen renser vannet etter 30 minutter, og andre må du vente i 2 timer før vannet kan drikkes. Tablettene kjøpes på apotek, hvor Forte er det hurtigvirkende og Classic tar litt lenger tid:

Skrevet av Jørgen Wangensteen 17. juli 2019