Gapahuken ved Flikja er vår første "hytte"

Gapahuken ved Mosvatnet
Gapahuken ved Mosvatnet Foto: Trond Vatn

DNT Valdres har i forbindelse med feiring av et åremål fått et bidrag til etablering av et hyttefond fra et ivrig medlem. Vedkommende har sammen med en dugnadsgjeng, hovedsakelig bestående av sambygdinger fra Skrautvål, stått i spissen for det første prosjektet finansiert fra fondet:

En flott gapahuk ved Mjølke-Lars bua på Flikja ved Mosvatnet i Vestre Slidre. Denne vil kunne brukes av alle som ferdes i området, men er først og fremst ment som en ekstra mulighet for overnatting på denne delen av Stølsruta.

Foreløpig totaltall for dugnadstimer ligger et sted like oppunder 300, inkludert planlegging, saksbehandling, prefabrikering og oppsetting. Oppføring av gapahuken er gjort etter avtale med Vestre Slidre Fjellstyre.

Gapahuken ved Flikja
Gapahuken ved Flikja Foto: Trond Vatn

"Stølsruta i Valdres" er en utvalgt historisk vandrerute, i et samarbeid mellom Riksantikvaren og DNT sentralt. Ruta i Valdres er på 68 km, og går fra Merket i Tisleidalen over Stølsvidda, forbi Syndin, ned til Hemsing bru ved E16 i Vang og ender på Hugasyn.

Turen kan deles opp i inntil fem etapper, med overnattingstilbud som varierer fra gapahuk via DNT selvbetjeningshytte til hotell/fjellstue. Enkeltetapper kan selvsagt gåes som dagstur.

Planlegging, trasevalg, rydding og merking av Stølsruta i Valdres er gjort i samarbeid mellom DNT Valdres og Valdres natur- og kulturpark, og utført av dugnadsgjenger og kursdeltakere på våre Sti- og merke kurs.

Skrevet av: Merethe Lundene, styreleder

Gapahuken ved Flikja
Gapahuken ved Flikja Foto: Trond Vatn

Skrevet av Jørgen Wangensteen 8. juli 2020