Turledersamling 2015 på Vaset

På tur til Grønsennknippa
På tur til Grønsennknippa

Turledere og styret i DNT Valdres hadde i helgen en samling på Vaset. Turlederne er den viktigste ressurs, for uten turledere blir det ingen turer.

Det var mest fokus på turprogrammet for 2016, men også gjennomgang og evaluering av årets turer. I tillegg ble det snakket om:

  • hvilket ansvar turledere har
  • turlederrollen med eksempler
  • om forsikringsordningen i DNT
  • gjennomgang av prosessen fra turidèn dukker opp til turen er gjennomført
  • hvordan turlederen kan nyttiggjøre seg DNT Valdres sin heimeside og facebookside

Det var turkoordinator i DNT Valdres, Torkjell Haugen som ledet programmet.

Lørdag ettermiddag før sola gikk ned, hadde vi en times pause og benyttet sjansen til å prøve ut stolpejakt på Vaset.

Søndag etter at vi hadde gjennomført siste økt på neste års turprogram, ble det arrangert fellestur fra Nøsen til Grønsennknippa for de av deltakerne som hadde tid og lyst.

Skrevet av Jørgen Wangensteen 19. oktober 2015