6. mars er Vang Turlag 10 år

I dag er Vang Turlag 10 år!

DNT Valdres gratulerer Vang Turlag med jubileet.

Takk for deres flotte bidrag for å få folk ut på tur og andre aktiviteter. Takk for tilrettelegging og engasjement for gode naturopplevelser. Takk for et godt samarbeid. Dere er kjempeflinke!

Jubileumsgaven fra DNT Valdres til Vang Turlag er tre reinsdyrskinn garvet til utebruk. Disse er nå overlevert til Ingebjørg via Asgrim i Filefjell Reinlag.

Håper disse vil komme til nytte framover.

Merethe Lundene

Styreleder i DNT Valdres

6. mars 2011 vart Vang Turlag stifta, og er  no eit lokallag under DNT Valdres. Turlaget er stifta av ivrige friluftsliventusiastar i Vang.  Vi ynskjer å få folk ut på tur og tilrettelegge og engasjere for naturopplevingar for fastbuande, hyttefolk og andre besøkjande i Vang.   Vi skal arbeide for eit enkelt, aktivt og miljøvenleg friluftsliv, og ta vare på natur- og kulturverdiar i kommunen vår. 

Skrevet av Jørgen Wangensteen 6. mars 2021