Planlagte gangbaner på Stølsruta

Planlagte gangbaner med støtte fra Sparebankstiftelsen Hallingdal
Planlagte gangbaner med støtte fra Sparebankstiftelsen Hallingdal

I 2018 etablerte DNT Valdres Stølsruta i Valdres fra Merket i Tisleidalen gjennom stølsvidda og til Vang, som et ledd i konseptet Historisk Vandreruter.

Etter etableringen er det kommet innspill om at det er noen blaute partier mellom Tyrishølt og Gaukelie. Vår erfaring er at på traseer med blaute partier, vil det fort bli flere stier utenom de blaute partiene dersom det ikke tilrettelegges med f. eks gangbaner.

Høsten 2020 hadde DNT Valdres befaring på strekningen og det var behov for gangbaner på 4 steder langs denne strekningen på til sammen 68 meter.

Materialene er bestilt og kjørt med lastebil til Langestølen. Derfra er materialene kjørt videre med snøskuter til de 4 stedene vi har behov for gangbaner. Gangbanene monteres så tidlig sommer med dugnadsinnsats.

DNT Valdres har fått bevilget og takker for støtte til prosjektet fra Sparebankstiftelsen Hallingdal.

Skrevet av Jørgen Wangensteen 30. mars 2021