Referat fra møtet i seniorgruppa 9. des

Foto: Olaug Kristine Tronsplass

Den 9. desember hadde Seniorgruppa i DNT Valdres innkalt til møte på Vikatunet, og det kom tilsammen 15 personer.

Vi viste fram bildene fra året som har gått, og hvor hver av turlederne fortalte om sine turer. Etter en god kaffepause presenterte vi turene for 2016, og la fram årsrapporten for 2015.

På turene våre til Skrautvål og Breiesleiren hadde Kari Borgny fått med seg Harald Sebuødegård og Ola Breien som kjentmenn. Her får de hver sin blomst som takk for hjelpen. 

Referent: Olaug Kristine Tronsplass

Det annonserte programmet var:

  • Tilbakeblikk på året som har gått
  • Hvor vil turene gå i 2016
  • Hvordan fungerer Seniorgruppa
  • Kaffe og kake kr 50,00 pr person
  • Åpent for alle
Foto: Olaug Kristine Tronsplass
Foto: Olaug Kristine Tronsplass
Foto: Olaug Kristine Tronsplass

Skrevet av Jørgen Wangensteen 10. desember 2015