Innkalling til årsmøte 2018

Årsmøte/medlemsmøte avholdes mandag 12. mars kl 19:00 i Auditoriet, Valdres videregående skole, Leira. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, blir det bildeforedrag ved Tor Harald Skogheim.

Program:

  • Åpning/innledning
  • Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
  • «Romsdalen og Bispen»: Bildeforedrag frå fjellturar i Romsdalen, ved Tor Harald Skogheim
  • ​​​​​​​Informasjon om den historiske vandreruta «Stølsruta i Valdres»
  • Informasjon om eget DNT Valdres sitt geografiske arbeidsområde
  • Enkel bevertning og fjellprat

Saksliste, foreløpig:

1. Åpning/konstituering

• Godkjenne innkalling og sakliste

• Velge møteleder og referent

• Velge to til å underskrive protokollen

2. Årsmelding for 2017

3. Regnskap for 2017

4. Arbeidsprogram og budsjett for 2018

5. Valg

Endelig saksliste med saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesida innen den vedtektsfestede fristen - seinest en uke før møtet.

Årsmelding og regnskap

Kommer senere

Forslag til valg av styre

Kommer senere

På toppen av Romsdalseggen.
På toppen av Romsdalseggen. Foto: DNTs fotokonkurranse, Ron Jansen

Skrevet av Jørgen Wangensteen 11. februar 2018