Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøte/medlemsmøte avholdes mandag 18. mars kl 19:00 i Auditoriet, Valdres videregående skole, Leira. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, får vi besøk av Dag Terje Solvang, den nytilsatte generalsekretæren i DNT .

Alle er velkommen!

Program:

  • Åpning/innledning
  • Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
  • «Ny femårsstrategi - hvor skal vi?» - ved DNTs nye generalsekretær Dag Terje Solvang som også vil komme innom andre tema med relevans for naturforvaltningen i Valdres
  • Enkel bevertning og fjellprat

Saksliste:

1.     Åpning/konstituering

  • Godkjenne innkalling og sakliste
  • Velge møteleder og referent
  • Velge to til å underskrive protokollen

2.     Årsberetning for 2018​​​​​​​

3.     Årsmelding for 2018, kun til orientering

4.     ​​​​​​​Regnskap for 2018

5.     Handlingsplan og budsjett for 2019

6.     Valg​​​​​​​


Vedlagte dokumenter

Årsberetning/årsmelding

Årsberetning 2018

Årsmelding 2018

Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett

Handlingsplan 

Handlingsplan 2019

Forslag til valg av styre

Valgkomiteens forslag til styre legges ut senere

Dag Terje Klarp Solvang ny generalsekretær i Den Norske Turistforening .
Dag Terje Klarp Solvang ny generalsekretær i Den Norske Turistforening . Foto: Jørgen Wangensteen

Skrevet av Jørgen Wangensteen 17. februar 2019