Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Innkalling til årsmøte 2018

Årsmøte/medlemsmøte avholdes mandag 12. mars kl 19:00 i Auditoriet, Valdres videregående skole, Leira. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, blir det bildeforedrag ved Tor Harald Skogheim.

Alle er velkommen!

Program:

  • Åpning/innledning
  • Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
  • «Romsdalen og Bispen»: Bildeforedrag frå fjellturar i Romsdalen, ved Tor Harald Skogheim
  • ​​​​​​​Informasjon om den historiske vandreruta «Stølsruta i Valdres»
  • Informasjon om DNT Valdres sitt eget geografiske arbeidsområde
  • Enkel bevertning og fjellprat

Saksliste:

1.     Åpning/konstituering

·       Godkjenne innkalling og sakliste

·       Velge møteleder og referent

·       Velge to til å underskrive protokollen

2.     Årsberetning/årsmelding for 2017

·       Vedlagt følger styrets forslag til årsberetning og årsmelding for 2017.

·       Årsberetningen er et kort dokument som tilfredsstiller de formelle minimumskrav som er oppgitt i pkt. 11 i Norsk Regnskapsstandard/God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

·       Vi foreslår at det er dette dokumentet som formelt vedtas av årsmøtet og at det brukes eksternt, mens årsmeldingen er et utfyllende dokument som følger til orientering og som vil bli brukt internt.

3.     Regnskap for 2017

4.     Arbeidsprogram og budsjett for 2018

5.     Valg

6.     Forslag til vedtektsendring - daglig leder


Vedlagte dokumenter

Årsberetning/årsmelding

Årsberetning 2017

Årsmelding 2017

Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett

Arbeidsprogram/årsplan

Årsplan 2018

Forslag til valg av styre

Valgkomiteens forslag til styre

Forslag til vedtektsendring - daglig leder

Saksframstilling (revidert versjon)

Romsdalseggen
Romsdalseggen Foto: Tor Harald Skogheim

Skrevet av Jørgen Wangensteen 5. mars 2018