Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøte/medlemsmøte avholdes mandag 18. mars kl 19:00 i Auditoriet, Valdres videregående skole, Leira. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, blir det bildeforedrag ved Tor Harald Skogheim

Langs faret til Heensåne, etter tur mot Heensfjellet og Vennisfjellet i Vang.
Langs faret til Heensåne, etter tur mot Heensfjellet og Vennisfjellet i Vang. Foto: Tor Harald Skogheim

Alle er velkommen!

Det var annonsert at vi fikk besøk av Dag Terje Solvang, den nytilsatte generalsekretæren i DNT, men han måtte ta et viktigere oppdrag.

Frå ein tur mot Bjødalsfjell i Sør-Aurdal
Frå ein tur mot Bjødalsfjell i Sør-Aurdal Foto: Tor Harald Skogheim

Program:

  • Åpning/innledning
  • Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
  • "Skieventyr i Valdres, også utanfor løypene", bildeforedrag ved Tor Harald Skogheim
  • Enkel bevertning og fjellprat

Saksliste:

1.     Åpning/konstituering

  • Godkjenne innkalling og sakliste
  • Velge møteleder og referent
  • Velge to til å underskrive protokollen

2.     Årsberetning for 2018​​​​​​​

3.     Årsmelding for 2018, kun til orientering

4.     ​​​​​​​Regnskap for 2018

5.     Handlingsplan og budsjett for 2019

6.     Valg​​​​​​​


Vedlagte dokumenter

Årsberetning/årsmelding

Årsberetning 2018

Årsmelding 2018

Regnskap og budsjett/revisjonsberetning

Regnskap og budsjett

Revisjonsberetning

Handlingsplan 

Handlingsplan 2019

Forslag til valg av styre

Valgkomiteens forslag til styre

Frå ein tur Valdres Tur- og Fjellsportlag hadde mot Tomashelleren i Vang i 2005.
Frå ein tur Valdres Tur- og Fjellsportlag hadde mot Tomashelleren i Vang i 2005. Foto: Tor Harald Skogheim

Skrevet av Jørgen Wangensteen 8. mars 2019