13. mars var det grunnleggende GPS-kurs

GPS-kurs
GPS-kurs

WGS84, UTM-UPS,  GPS, GLONASS, Waypoint og BackTrack, ord og uttrykk som for den uinnvidde må betegnes som ”greske”. Men for de 5 deltagerne på grunnleggende GPS-kurs er dette nå kjente forkortelser og ord.

Etter litt repetisjon av kart og navigasjonsteori, startet vi med gjennomgang av grunnleggende oppsett på GPSene til den enkelte. Etter hvert ble det lagt inn veipunkt, som senere skulle danne grunnlag for å legge inn en rute. I denne operasjonen ble deltagerne godt kjent med de ulike funksjonene på sin GPS.

Ruten som ble lagt inn ble senere brukt i den praktiske delen, hvor de på egenhånd skulle navigere gjennom det som var lagt inn på GPSen. Alle kursdeltagere klarte på en utmerket måte å navigere seg rundt på ruten, noe som da kunne betraktes som selve ”eksamen” på kurset.

Men det ble understreket av kursansvarlig at dette kun var første skritt på veien til å lære de muligheten som GPS gir for sikker navigasjon. Den videre trening og øving må deltakerne selv stå for gjennom hyppig bruk av GPS sammen med kart og kompass når de er på tur i skog og mark.

Referent og kursleder: Torkjell Haugen

Skrevet av Jørgen Wangensteen 14. mars 2016