Referat fra høstmøtet 2016 i DNT Valdres

Nils Øveraas med foredrag hos DNT Valdres
Nils Øveraas med foredrag hos DNT Valdres Foto: Jørgen Wangensteen

Mandag 10. okt 2016 var det høstmøte i DNT Valdres. Dette var også foreningen sitt 5 års jubileum, da foreningen formelt ble tatt opp i DNT fra 1. juli 2011 etter at det tidligere Valdres Tur og Fjellsportlag på sitt årsmøte i februar 2011 vedtok å søke om opptak. 

Det møtte opp nesten 50 stykker og det ble en spennende og interessant kveld.

Jubileumsmøtet startet med oppvisning i gymsalen av 2 elever fra Frikar-Akademiet (se faktaboks) Eilif Hellum Noraker og Håkon Håvelsrud Odden, akkompagnert av felespiller Jørgen Andrisson Kvam, som også er elev ved Valdres videregående skole.

Tilbake i auditoriet ønsket styreleder Merethe Lundene velkommen. Og det fortsatte med at Tor Harald Skogheim fortalte historien om Valdres Tur og Fjellsportlag, som er forløperen til DNT Valdres. Merethe avsluttet denne bolken med litt om DNTs 5 årige historie.

DNTs generalsekretær Nils Øveraas ga oss under tittelen «Friluftsliv – frivillighet – fellesskap – folkehelse», en fascinerende beskrivelse av DNTs aktiviteter og engasjement i det norske folks helse.

Så var det enkel bevertning og kvelden ble avsluttet med bildeforedrag av Tor Harald Skogheim: «Fra Syv Søstre til Stetind». Det er ikke bare Valdres som er begunstiget med vakker natur og fine fjell, i Nordland er det "også helt greit å være".

Stetind: Norges Nasjonalfjell

Tor Harald snart på Stetind
Tor Harald snart på Stetind
Etter massiv suksess for dansekompaniet FRIKAR skjønte kunstnarleg leiar Hallgrim Hansegård at det var på høg tid med eit rekrutteringsprogram i 2008. Difor starta han pilotprosjektet som i 2012 skulle bli formalisert som Frikar-Akademiet. I dag underviser FRIKAR for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Norges Idrettshøyskole, for Valdres vidaregåande skule gjennom Toppidrett FRIKAR, på FRIKAR si eiga kulturskule og på omreisande workshopar. 

Skrevet av Jørgen Wangensteen 10. oktober 2016