Friluftslivets år - Nå er det din tur

Det er

Friluftslivets år

 i 2015 og  DNT Valdres som "arbeider for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv", har i denne sammenheng et

omfattende turprogram i år

.

Bakgrunn om Friluftslivets år

Skrevet av Jørgen Wangensteen 27. mars 2015