31. juli var det tur på Kongevegen over Filefjell

Kongevegen over Filefjell
Kongevegen over Filefjell Foto: Ole Haakon Opperud

Det ble til slutt 18 påmeldte med turleder og det ble litt for få til å ha felles buss. Men organiseringen med biler ved start og sluttpunkt gikk uten store problemer med stor velvilje fra sjåførene.

I St. Thomaskirken fortalte turleder Jahn Børe Jahnsen om kirkens historie som pilegrimsmål og samlingspunkt i 800 år. Det skulle være messe i kirken samme dag, så vi fikk med oss klokkeklang på vegen.

Ved starten på vandringen fortalte turleder om Kongevegens historie fra 1793 til 1844, da vegen ble flyttet ned i Smeddalen.  Kongeveg-prosjektet, som turleder har vært involvert i de siste seks årene, ble også omtalt. Målet er å skape en sammenhengende ti mil lang turveg fra Lærdalsøyri til Vang, med mest mulig bruk av de gamle vegtraseene. Her ligger mange flotte turopplevelser og venter på glade vandrere.

Selve turen over fjellet fra Kyrkjestølen til Maristova er en fornøyelse å gå. Vegen går etter ”det franske prinsipp” mest mulig rett fram, opp i 1250 meters høyde. Vegen er godt synlig 4,5 meter bred, med grøfter og stikkrenner. Kongeveg-prosjektet har satt opp en rekke gode informasjonsskilt, blant annet ved den gamle Stiftsstøtten på grensen mellom gamle Bergen stift og Aggerhus stift (bispedømme). Vi rastet ved høyeste punkt på vegen. Det var godt turvær, med solgløtt, bare lett duskregn en kort stund. Det er bratt nedover mot Maristova, og vi var glade vi ikke gikk i motsatt retning.  Da opplever man nemlig ”Dei sju skuffilsadn”! Hele sju ganger tror man at toppen er nådd, for så skuffet å oppdage enda en motbakke. Vi kan bare ane hvordan hestene må ha slitt oppover her for 200 år siden.

Etter en kort stopp ved Maristova, fortsatte vi Kongevegen ned mot Honingadn. Sluttpunktet var familien Maristuens private gravsted, en like sterk opplevelse hver gang man er der.

Da det ikke ble buss til vandringen, var det ikke bestilt middag slik det sto i utlysingen. Men deltakerne ville gjerne ha middag, og en rask telefon til Filefjellsstuene ordnet saken. Vi fikk et langbord i et eget rom og dagen ble avsluttet med god mat og prat.

Turleder og referent: Jahn Børe Jahnsen

Fornøyde turdeltakere
Fornøyde turdeltakere Foto: Ole Haakon Opperud
Stiftsstøtta, i bakgrunn Øvre Smedalsvatnet
Stiftsstøtta, i bakgrunn Øvre Smedalsvatnet Foto: Ole Haakon Opperud
Rast i møte med bjørkeskogen
Rast i møte med bjørkeskogen Foto: Ole Haakon Opperud
Nedover mot Maristova
Nedover mot Maristova Foto: Ole Haakon Opperud

Skrevet av Jørgen Wangensteen 5. august 2016