23. august var det kveldstur i Skrautvål Heimås

Med Skarvemellen i bakgrunnen
Med Skarvemellen i bakgrunnen Foto: Trond Vatn

Strålende vær var nok en medvirkende årsak til at så mange som 12 møtte opp ved Valdres Skisenter kl 1800 til en 3 timers kveldstur i Skrautvål Heimås. Terrenget, ca 900 moh, er svært lettgått. Stiene er så å si fri for stein, og vegetasjonen består for det meste av bjørk, med noe innslag av gran. Små og store myrer åpner landskapet. Utsikten flere steder til Skarvemellen, Smørlifjellet og Binnhovdknatten i vårt nærområde, så vel som deler av tinderekken i Jotunheimen, er verdt å ta med seg.

Turområdet er dessuten rikt på kulturminner. Flere heimstøler ligger langsmed turruta. Røydalen, Nedre og Øvre Trugebakk bærer alle preg av forfall. Trond Vatn, med førstehånds kjennskap til særlig Nedre Trugebakk, ga turfølget spennende informasjon om stedet. Heimstølene ble brukt noen uker vår og høst for å utnytte beiteressursen i utmarka. Flere falleferdige høyløer vitnet også om at bøndene tidligere nyttiggjorde seg graset i utmarka til bruk i vårknipa.

Dugurdstein
Dugurdstein Foto: Trond vatn

Dugurdstein er et spesielt kulturminne. Her er det nok mange som i tidligere tider har inntatt sitt måltid på vei til stølen. Like etter Hallen, ved Kvehaugenløa, er det ei stor kølgrop. Her har det sikkert blitt utvunnet jern av myrmalm. Området består av mange store myrer med god tilgang til råmaterialet.

Orientering om kullgrop ved Hulabak
Orientering om kullgrop ved Hulabak Foto: Trond Vatn

Hele runden, på ca 10 km, er nå skiltet med stedsnavn og km henvisninger.  Det er lagt ut klopper på de mest utsatte stedene. Alt dette gjør det lettere for kjente og ukjente å ferdes trygt i Skrautvål Heimås. All ære til dem som har stått for dette arbeidet til stor glede for alle oss som liker å ferdes trygt i naturen. Les mer om stinettet i Skrautvål Heimås.

Gruppa samles rundt turleder Tormod
Gruppa samles rundt turleder Tormod Foto: Trond Vatn

Presis kl 2100, 3 timer etter start, var vi tilbake til Valdres Skisenter med nok en naturopplevelse rikere i godt selskap.

Turleder og referent: Tormod Dahlen

Skrevet av Jørgen Wangensteen 26. august 2016