Informasjon for rodeansvarlige og frivillige som deltar på dugnader

DNT Valdres har ansvaret for ca 180 km ruter og stier i Valdres


Vi trenger frivillige til vedlikehold av våre ruter og stier:

 • Klippe kvist
 • Fjerne trær som har lagt seg over stien
 • Lede vekk vann fra stien
 • Sette opp igjen/reparere ødelagte varder
 • Sette opp igjen/ rette opp stolper for merking og skilting
 • Male opp igjen T på varder (Husk: Jordfast stein skal aldri males)
 • Male opp igjen rødmerking på trær og stolper
 • Ettersyn av klopper og gangbaner

Ruter og stier som skal vedlikeholdes, deles opp i roder med en«rodeansvarlig» som:

 1. Går gjennom tildelt strekning årlig eller ved behov
 2. Foretar enklere vedlikehold (se liste ovenfor)
 3. Registrerer behov for ytterligere vedlikehold
 4. Sender rapport til styret i DNT Valdres
 5. Rodeansvarlig får DNT Dunadsjakke (må være rodeansvarlig min 2 år)


Godtgjøring frivillige:

 • Alle som deltar på minimum 2 dugnader samme år får «DNT Dugnad» jakke
 • For alle som deltar på planlagte dugnader utbetales kilometergodtgjørelse i.h.h.t. Statens skattefrie satser for privatbil
 • For dugnader som går over mer enn 4 timer hvor det er naturlig med et enkelt måltid, dekkes dette av foreningen gjennom dugnadsansvarlig eller den han/hun peker ut, som kjøper inn mat til måltidet.
 • Alle frivillige får tilbud om et gratis DNT merkekurs
 • De som vil ha dekket utlegg, sender eventuell reiseregning (se nedenfor, her er også kontaktinformasjon til vår kasserer) og nødvendige kvitteringer med opplysninger om hvilke rode(r) arbeidet er utført på til vår kasserer.
Skrautvålvegen 77, Fagernes
Skrautvålvegen 77, Fagernes

Hvor får jeg tak i maling og annet utstyr som trengs for vedlikehold?

Hos VNK i Skrautvålvegen 77, Fagernes kan du hente malingsflasker, kost og stolper til merking og skilt. Ta kontakt i arbeidstid med Ina Syversen, tlf 90194830

Kan du tenke deg å hjelpe oss?

Send e-post til: jorgen.wangensteen@dnt.no

Vardebygging og maling
Vardebygging og maling Foto: Jørgen Wangensteen