Kremtopper i Valdres 2019

Årets første kassa oppe på Jomfruslettfjellet/Bjørnehalli
Årets første kassa oppe på Jomfruslettfjellet/Bjørnehalli Foto: Morten Helgesen

Å gå på tur er en flott aktivitet alene eller med andre. Noen ganger gir det et lite ekstrapuff til å komme seg over dørstokken om det er et opplegg man kan henge seg på.

Også i år vil DNT Valdres ha et tilbud til alle som liker turkarusell og et mål for turene. Vi har valgt ut 12 flotte og enkle turmål som er lokalisert i alle de ulike valdreskommunene. I år er enkelte topper kanskje litt mindre kjente, men likevel flotte turmål.

Foregår i perioden 16. juni til 29. september.

Klarer du å besøke alle i løpet av bar­marksesongen 2019? Ta utfordringen da vel! I tillegg til de flotte turene du vil få, venter et synlig premiebevis til:

  • de voksne som greier minst 10 av toppene
  • de barn (under 16 år) som besøker minst 5 av toppene

Hvordan registrer du bestigningene?

I alle postkassene vil det ligge ei registreringsbok, men for å få premie må du sende inn eller levere dine registreringer. I år kan du gjøre det på tre ulike måter.

  1. Du kan i ettertid sende en epost med dato, registreringsnummer i bok, navn og evt. medlemsnummer i DNT Valdres til kremtopper@dntvaldres.no
  2. Du kan registrere bestigningene på et kort på størrelse med et bankkort. Dette skal du finne i postkassene samt på turistkontoret på Fagernes og Beitostølen. Registreringskort eller kopi sendes:
  3. Du kan registrere helt elektronisk via appen DNT SjekkUT som kan lastes ned fra AppStore eller Google Play Butikk.

Her kan du laste ned .pdf fil dersom du ønsker å ta utskrift av:

For hver av toppene finner du nedenfor:

  • kort beskrivelse av én adkomstrute til hver av toppene (vi gjør oppmerksom på at noen av toppene har flere vanlige ruter, og de som er kjent fra før går naturligvis den veien de kjenner eller foretrekker, men for å gjøre det enklest mulig for de som ikke har vært på toppene før har vi valgt ut én rute). Likevel så anbefaler vi at en tar med kart og kompass som sikkerhet.
  • kartutsnitt som viser hvordan du kommer til foreslått startsted (parkering) og en skisse på hvordan du når toppen
Kart over kremtopper 2019
Kart over kremtopper 2019 Foto: Torkjell Haugen

Djuptjernkampen 1325 moh (Nord-Aurdal) 

Ca 13 km t/r, 350 høydemeter, 3-4 timer t/r. Gradering blå.

Djuptjernkampen er grensetopp mellom kommunene Nordre Land, Gausdal og Nord-Aurdal som ligger høyt og fritt, med en flott utsikt.

Adkomst: Fra Etnedal, eller Gausdal kjører en til parkeringsplass nær østenden av Sebu-Røssjøen, ca 2,5 km nord for Lenningen. Herfra går man grusvei inn til Tronhus (1,3 km), hvor skiltet DNT-sti tar av til høyre. Stien følges opp gjennom skogen og innover høyfjellet forbi den klassiske Solskiva. Sørvest for Tørrisknattane tar umerket sti til venstre mot Djuptjernkampen. Stidelet er ikke skiltet og er litt utydelig, men markeres av en varde og en rød T. Stien videre er grei å følge mot østryggen og opp denne til topps. Litt oppe i stigningen kommer man inn på DNT-sti fra Hundslægeret. Her tar man til høyere og følger den noen få meter, før man forlater denne til venstre. Opp mot toppen blir det litt brattere. Stien drar litt ut mot venstre og runder noen skrenter før den svinger opp på toppen.

Djuptjernkampen (t.v.) og Solskiva sett frå bilvegen ved Lenningen
Djuptjernkampen (t.v.) og Solskiva sett frå bilvegen ved Lenningen Foto: Tor Harald Skogheim

Hoksetberget 860 moh (Nord-Aurdal)  

6 km t/r, 70 høydemeter, 1 time t/r. Gradering grønn.

Hoksetberget er en lett tur opp til et skogkledd punkt med flott utsikt mot Stølsvidda og Øystre Slidre.

Adkomst: Fra Fagernes kjør til Skrautvål og ta opp Svarthamervegen. Parker ved bommen øst for Valdres Skisenter. Følg grønne turmålskilt innover Jodokkvegen til Leirinløypa krysser denne for andre gang. Ta da til høyre (er skilta her) og følg skitraseen et stykke til nytt skilt som forteller at det er 500 m til Hoksetberget. Resten av turen går på sti. Det er skilta heilt frem til målet, men pass på å følge hovedstien rett frem. Det kommer en sti inn fra venstre og det er en kryssende sti før du er ved målet. Flott utsyn mot vestfjella!

Hoksetberget
Hoksetberget Foto: Skrautvål IL

Jomfruslettfjellet/Bjørnehalli 1154 moh (Etnedal)  

5,5 km t/r, 265 høydemeter, ca. 1,5 - 2 timer t/r. Gradering grønn.

Bjørnehalli er det østligste og høyeste punktet på Jomfruslettfjellet.

Adkomst: Bomvei fra Gamlestølen til Fjellsætera. Fra  parkeringen er det tydelig vei/sti opp den første bakken. Der det flater litt ut kommer et stidele hvor man holder til venstre. Stien er fin og tydelig i starten, men når man nærmer seg Brennaelve blir den straks mer utydelig. Merkingen er ganske tett, men man må likefullt følge litt med for ikke å miste stiene enkelte steder. Etter et kort stykke kommer man til merket elvekryssningspunkt, før stien fortsetter på andre siden. Noen hundre meter senere er det et skiltet stidele, hvor en tar til venstre mot Bjørnehalli. Stien er gjennomgående utydelig, men med god merking kommer man greit opp gjennom skogen til snaufjellet og til enda et stidele, der man tar til høyre. Stien går ikke over toppen, men passerer forbi. Toppunktet med den vesle varden ligger ca. 50 meter østover.

Bjørnehalli
Bjørnehalli Foto: Morten Helgesen

Kvithøvd 1001 moh (Vestre Slidre)    

6,7 km t/r, 480 høydemeter, 2 – 2,5 timer t/r. Gradering blå.

Kvithøvd er høyeste punkt på Slidreåsen og et av de høyesteliggende steder der granskogen vokser i Norge. Det er fire «stasjoner» på Kvithøvd og kassa står på den vestre utsikten.

Adkomst: Fra parkering rett på nedsiden av Øverbygdsveien mellom Slidre og Røn, ved avkjøringen mot Slidrestølen. Følg veien mot Slidrestølen ca. 500 meter. Her tar umerket, men tydelig sti opp til høyre i skogen mot Slidrestølen. Man går så et lite stykke sørøstover, før traktorvei i retning Volbu tar av oppover til venstre. På toppen av åsen tar skiltet sti av til venstre. Stien fører opp til et lite hogstfelt og innpå en traktorvei. Litt senere når man et skiltet kryss hvor traktorvei fra Volbu kommer opp fra høyre. Her dreier man til venstre og følger denne opp til det gamle hotellet. Herfra er det tydelig skilting til alle «stasjonene» på Kvithøvd.

Kvithovd
Kvithovd Foto: Anne-Lise Kvåle

Langeberget 918 moh (Sør-Aurdal)  

2,5 km t/r, 250 høydemeter, 1 time t/r. Gradering grønn.

Langeberget er en av de seks krigsvardepunktene i Valdres. Turen opp går i trivelig skogsterreng med stedvis flott utsikt over bl.a. Bagn.

Adkomst: Fra Bagn kjører man om lag 3 km i retning Reinli. Et kort stykke før nærbutikken dreier man nesten 180 grader til venstre på bomvei mot Skard. Snaut 2 km etter bomkassa er det romslig parkeringsplass på venstre side. På oppsiden av veien er det et større hogstfelt, og fra parkeringsplassen er det kjappest å krysse dette på skrå mot høyre til man treffer stien. Alternativt går man et kort stykke nedover langs veien, omtrent til kanten av hogstfeltet. Her er det skiltet stistart mot Langeberget. Stien holder først oppover i høyre kant av hogstfeltet, før den på ca. 760 moh dreier til høyre inn i skogen. Nå følger en ganske bratt kneik. Ettersom man vinner høyde, har man sted- og glimtvis flott utsikt ned mot Bagn og åsen bakenfor mellom trærne, men helt åpent blir det aldri. Litt lenger oppe er det også fint utsyn oppover mot Aurdalsdammen og Begna.

Langeberget
Langeberget Foto: Anita Ottosen

Makalausfjellet - 1099 moh (Sør-Aurdal)  
5,5 km t/r / 70 høydemeter / 1,5 timer t/r. Gradering Grønn

Makalausfjellet er enkelt å nå og byr på vid og flott utsikt i alle retninger.

Adkomst: Like før Stavdalen alpinanlegg tar man av til høyre opp bomvei i Norddalen, og så til venstre. Helt oppe ved enden av veien, nesten oppe på snaufjellet, er det begrensede parkeringsmuligheter nær pumpehuset. Herfra fører tydelig sti sørvestover over høydedraget i retning Makalausfjellet. Et kort stykke etter man har begynt å gå passeres en minnestein etter flyulykken som skjedde her i 1949. Terrenget er lettgått og småkupert med vidt utsyn mens man går.

Makalausfjellet
Makalausfjellet Foto: Morten Helgesen

Nøsakampen 1449 moh (Vestre Slidre)  

Ca. 7 km t/r, 530 høydemeter, 2,5 - 3 timer t/r. Gradering blå.

Området ved Strø må sies å være en sann perle i Valdres. Nøsakampen ruver høyt, og utsikten fra toppen spesielt sørover til tallrike vann er storartet. Det er en lett tur med konstant stigning.

Adkomst: Vi tar utgangspunkt i Syndinstøga og der følger du stølsveien på sørvestsiden av vannet midtre Syndin mot Strøstølene. Før veien runder sydspissen av fjellmassivet er det en parkeringsplass og skilt mot Skardtjernet og Nøsakampen. Stien er tydelig og fører først opp gjennom fjellbjørkeskogen til østbredden av Skardtjernet, før en følger den høye ryggen oppover mot Nøsakampen. Ca. 1 km før toppen kommer sti inn fra venstre, som er en annen rute fra Strøstølane. Den øverste delen er ur og varding.

Nøsakampen
Nøsakampen

Skaget 1686 moh (Øystre Slidre)  

Ca. 7 km t/r, 565 høydemeter, ca. 3 timer t/r. Gradering blå.

Skaget ruver godt fra mange steder i Valdres, og fra enkelte synsvinkler kan det minne litt om en vulkan i formen. Det er kanskje derfor noen har kalt toppen for Valdres sitt Kilimanjaro. Navnet kommer angivelig av verbet Skaga som betyr å stikke opp, og er det noe Skaget gjør, så er det å stikke opp over omgivelsene. Utsikten fra toppen er formidabel. Man ser store deler av Valdres, mye av Jotunheimen, Dovrefjell, Rondane, fjell rundt Hemsedal og blåne på blåne med lavere østlandsfjell.

Adkomst: Fra fv 51 ved Heggenes tar man av i retning Robøle og på bomvei forbi Yddin inn til Storeskag. Rett før Storeskagstølane er det rikelig med parkeringsmuligheter. Følg DNT-stien som er god og tydelig, og det bærer raskt oppover. Man passerer under fremspringet Nasen før man når et umerket stidele. Her tar man til venstre ca. 500 meter videre innover mot botnen på tydelig sti til et nytt stidele, markert med en liten varde. Her tar man til høyre bratt opp i grasbakke og noe steinur, til et ganske markert hakk på toppryggen til høyre for toppen. Øverst i flanken under «hakket», ligger det gjerne en bratt snøfonn på forsommeren, denne kan omgås.

Skaget
Skaget Foto: Jørgen Wangensteen

Skjøld 1577 moh (Vang)  

Ca. 8,5 km t/r, 550 høydemeter, ca. 3 timer t/r. Gradering blå.

Skjøld er et flott utsiktspunkt, men egentlig bare en litt mer sekundær topp. Dersom man er komfortabel med å vandre utenfor merkede stier, anbefales en rundtur om høyeste toppen. Flottest er det om man holder seg noenlunde nær de mektige nordstupene, hvor det finnes et annet flott utsiktspunkt omkring 1,5 km øst for Skjøld. Her er det et dypt hugg inn i bergveggen hvor en kan se noen flotte monolitter, men dette er for den som ikke har vanskeligheter med høyden.

Adkomst: Man tar av fra E16 ved YX-stasjonen i Vang mot Skakadalen. Etter ca. 10 km langs bomveien kommer man til Storestølen hvor stien starter. Her er det begrenset parkeringsmuligheter for 2-3 biler. Stien starter med hvitmalte påler og tydelig sti fører oppover lia på venstre side av elva. Videre innover i en liten botn og etter hvert litt ut til venstre på en bred, slak fjellrygg nordover mot toppen. Stien blir litt mer utydelig og terrenget steinete. Når man nærmer seg stupkanten forandrer omgivelsene raskt karakter. Utsikten mot Jotunheimen i nord er fantastisk, men overgås av den veldige avgrunnen mot Vangsmjøsa og Øye. Det er kontrastene fra den frodige dalen med innsjøen og de ville, hvite tindene som gjør dette utsynet til noe ekstraordinært.

Skjøld, fjella mellom Bygdin og Gjende midt i biletet.
Skjøld, fjella mellom Bygdin og Gjende midt i biletet. Foto: Tor Harald Skogheim

Skriulægerknatten 1122 moh (Nord-Aurdal)  

Ca. 12 km t/r, 250 høydemeter, 4 timer t/r. Gradering blå.

Skriulægerknatten er en flott topp med god utsikt i Langsua nasjonalpark. Terrenget er småkupert og lettgått.

Adkomst: Med utgangspunkt i Skrautvål så tar en veien opp mot Valdres skisenter, og fortsetter innover på grusvei forbi Grøslie og helt frem til Svarthamar hvor en kan parkere bilen. Følg DNT-stigen fra DNT hytta Svarthamar mot Lenningen i omkring 5,5 km til Skriulægret, da går det opp en sti i et søkk til venstre opp gjennom bjørkeskogen, stien kalles «Kommuniststien». Her stiger det mer i det stien går nordover som senere dreier med østover i sørhellinga opp mot et utsiktspunkt. sør for selve toppen. Derfra er stien nesten usynlig mot selve toppen, men terrenget er åpent slik at det er lett å se hvor en skal gå.

Utsikt mot Skriulægeret
Utsikt mot Skriulægeret Foto: Trond Vatn

Synshorn 1464 moh (Vang)  

Ca. 4 km t/r, 400 høydemeter, ca. 1,5 timer t/r. Gradering blå.

Når man svinger forbi Bygdin Fjellhotell på vei mot Valdresflye, dras blikket automatisk mot den massive Synshorn, et ordentlig karakterfjell. Synshorn er en kort og enkel tur, egnet for de aller fleste, samtidig som en kommer høyt og fritt med en flott utsikt mot Bygdin, Bitihorn og Valdres.

Adkomst: Ved Fagerstrand, rett bortenfor Bygdin Fjellhotell og like innunder fjellet, er det parkeringsmuligheter mot avgift. Stien begynner like til venstre for bekken som kommer ned fra Heimre Fagerdalen og snor seg litt småbratt opp til dalbrekket, hvor bekken krysses. På andre siden av bekken deler stien seg. Ruta mot Synshorn dreier til høyre opp fjellsiden mot toppen. Det er jevn og bratt stigning hele veien frem til man omsider står på toppen. Kassa står ved hovedvarden, men man kan enkelt fortsette litt nordover til det høyeste punktet på Synshorn. I tillegg er det mulig å komme seg til toppen via Synshorn Via ferrata, gjennom guidet tur. Men det er ikke vårt ansvar, og må avtales med guider som betjener denne ruta.

Synshorn
Synshorn Foto: Jørgen Wangensteen

Øystre Rasletinden 2010 moh (Øystre Slidre)  

Ca. 12 km t/r, 600 høydemeter 4 timer t/t. Gradering blå.

Øystre Rasletinden er den eneste toppen i Kremtoppjakten 2019 som er over 2000 moh, men den er en av de enkleste 2000-metertoppene å bestige. Toppen har flott utsikt mot Gjende og Jotunheimen.

Adkomst: Parker langs fv 51 på toppen, der det gamle Vandrerhjemmet var. Der går det merket DNT-sti med varder vestover helt til toppen. Første del er lett vestover Valdresflye. Etterhvert blir det mer stigning opp til Steindalen hvor det flater litt ut forbi et lite vann og flere bekker. Så blir det brattere over en liten bergnabb og videre oppover, hvor det ofte ligger en snøfonn til langt utpå sommeren. Så vender ruta litt mot sørvest godt merket med varder hvor det blir litt mindre bratt. Så flater det ut litt og en kan se toppunktet som er den siste lille stigningen opp på Øystre Rasletind hvor kassa er. Om en vil er det bare omkring 1,5 km til Rasletinden på 2105 moh, og da kan man fortsette langs den varda ruta etter at en har skrevet seg inn i boka, eller registrert seg elektronisk på Øystre Rasletind. Slik sett kan en få med seg to 2000-metertopper på samme tur.

Krus - samleobjekt (premie i 2017)
Krus - samleobjekt (premie i 2017)

Premiering: 
Send inn, lever registreringene dine som nevnt over eller registrer elektronisk på appen DNT SjekkUT innen 6. oktober så er du berettiget til et flott krus med motiv fra en av toppene og årets logo.

I tillegg trekkes det ut tre flotte premier blant hhv. voksne og barn, sponset av Sport 1 på Leira.