Onsdagssnerten - nytt turtilbud fra 2019

Noen av turlederne våre kom på slutten av 2018 opp med et nytt turopplegg  - onsdagssnerten.

DNT´s visjon har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

DNT Valdres sine turledere følger selvfølgelig formålsparagrafen og er den største ressursen vi har.

Uten turledere, ingen aktiviteter.

  Onsdagssnerten er et tilbud som baserer seg på følgende:

  • Kort og lett tur, som passer for de fleste
  • Bli kjent i nærområdet
  • Komme opp av sofaen og ut i naturen
  • Sosialt
  • Positivt, påfyll av energi
  • Lære litt om steder vi passerer
  • Stort sett fast oppmøte, sted og tid, lett å huske
  • Kveldsmaten i det fri

  Liste over årets Onsdagssnerter: