For turledere: Spørsmål og svar

Avlysning av turer:

Det er turlederen som må avgjøre om vedkommende føler seg komfortabel med å gjennomføre turer basert på deltagelse, terreng og vær sett i forhold til sikkerhet og risiko.

Turleder må snarest gi melding til:

  1. eventuelt påmeldte turdeltakere
  2. haugto@yahoo.no;joerg-wa@online.no (Torkjell og Jørgen):
  • slik at facebook/heimesida oppdateres
  • turkoordinator får vite om avgjørelsen

Hvis en avlyst tur skal arrangeres senere:

Hva gjør turleder dersom hun/han har mulighet til å gjennomføre en avlyst tur på et senere tidspunkt?

Turleder må snarest gi melding til:

  1. haugto@yahoo.no;joerg-wa@online.no (Torkjell og Jørgen):
  • slik at facebook/heimesida oppdateres
  • turkoordinator får vite om avgjørelsen

Hvor skal turleder sende turbeskrivelse, risikovurdering og turrapport?


  1. Turbeskrivelse sendes: redaksjon.valdres@turistforeningen.no (går både til Tor Harald, Torkjell og Jørgen)
  2. Risikovurdering sendes: valdres@turistforeningen.no;haugto@yahoo.no (styreleder og Torkjell)
  3. Turrapport sendes: redaksjon.valdres@turistforeningen.no (går både til Tor Harald, Torkjell og Jørgen)