Kremtoppjakten 2017 mot nye høyder

Viser besøkstall på de toppene som også var med ifjor
Viser besøkstall på de toppene som også var med ifjor

Årets Kremtoppjakt for hele Valdres ble avsluttet etter høstferien. Kremtoppjakten er DNTs turkaruselltilbud til fastboende, hyttefolk og tilreisende. I år har opplegget lokket flere til fjells enn noen gang før. Hele 22972 (19440 i 2016) har signert bøkene og nærmere 150 (ca 80 i 2016) har klart målet og sendt inn sine registreringer

Spesielt gledelig er det å se at mange barn har deltatt. Disse er alle kvalifisert til et flott krus med motiv fra en av årets kremtopper, Rundemellen i Øystre Slidre. I tillegg trekkes det ut seks flotte premier levert av Valdres Sport på Leira. Både blant barn og voksne.

For de som jobber med opplegget er det naturligvis motiverende at så mange deltar, men kanskje aller mest inspirerende er alle de positive tilbakemeldingene fra folk. Mange venter allerede nå spent på neste års topper, og flere har gitt uttrykk for at det har vært en drivkraft til å komme seg ut på tur og oppsøke plasser i Valdres de trolig ikke hadde reist til alene.

Nytt av i år var at man kunne velge bort to av toppene og likevel kvalifisere til premie. Når man ser på oversikten over besøket til de ulike toppene, kan det bl.a. synes som om relativt ukjente Bjørnehalli i Etnedal har vært en favoritt å stryke. Ikke uventet troner Bitihorn suverent på topp med ca. 6500 navnetrekk. Ellers merker vi oss at noen populære topper har hatt en merkbar nedgang fra i fjor, så som Spåtind og Grønsennknippa. Kanskje kan det ha en sammenheng med den noe dårlige værsommeren? Det er i alle fall ingen ting som tyder på at interessen for fjellturer dabber av, snarere tvert imot.

Tallene for de ulike toppene, kan tas som en indikator på hvor innbyrdes populære de er, men ikke som en fasit på hvor mange som besøker de disse. Enkelte stikkprøver viser at til dels en ganske stor andel av de som går på toppene, ikke skriver seg i bøkene. De reelle gjestetallene for turmålene er derfor i varierende grad en del høyere enn tallene fra våre registeringsbøker.

Til sist vil DNT Valdres få takke alle som har deltatt på årets Kremtoppjakt samt alle som har hjulpet til med å få organisert tilbudet og ønske velkommen tilbake neste år.

Tekst: Morten Helgesen

Uttrekkspremier
Uttrekkspremier

Skrevet av Jørgen Wangensteen 21. oktober 2017