Referat fra høstmøtet 2017 i DNT Valdres

De 30 oppmøtte fulgte med på bildeforedraget
De 30 oppmøtte fulgte med på bildeforedraget

Torsdag 23. nov 2017 var det høstmøte i DNT Valdres. Tross dårlig vær og veldig glatte veger, møtte det opp ca 30 personer.

Merethe innledet med å ønske velkommen og orienterte litt om neste års 150 års jubileum til DNT. Hun fortalte også om årets turer, inklusive Kremtoppene. Gledelig for DNT Valdres er at vårt medlemstall øker med mer enn landssnittet. Vi nærmer oss 1000 medlemmer.

En skildring av turen til Mount Meru og av hverdagslivet i Tanzania, ved Ingrid og Hilde Fossum
En skildring av turen til Mount Meru og av hverdagslivet i Tanzania, ved Ingrid og Hilde Fossum

Ingrid Fossum jobbet et halvt år i Tanzania i 2014 gjennom Fredskorpset (og var tilbake i en nasjonalpark og gjorde feltarbeid til sin masteroppgave). Der jobbet hun med et kulturprosjekt for barn og ungdom, bodde i en lokal vertsfamilie og knyttet sterke bånd til menneskene og til kulturen i Tanzania.

De to siste ukene av oppholdet kom mor Hilde Fossum på besøk, ble med på en reise gjennom Tanzania og fikk et sterkt møte med den tanzanianske kulturen. Ingrid og Hilde gikk også på Mount Meru, dette var hovedfokus i foredraget.

Foredrag om Mount Meru - Kilimanjaros vakre lillesøster
Foredrag om Mount Meru - Kilimanjaros vakre lillesøster

Morten Helgesen orienterte om oppstarten av DNT ung i Valdres og oppfordret alle til å spre budskapet til barn og barnebarn.

DNT ung har opprettet sin egen facebookside.

Så viste han bilder og fortalte om flere av sine Fjellsportturer.

Til slutt var det trekning av premier i Kremtoppjakten og utdeling av krus. Fra og med i morgen kan krus hentes på Fagernes Turistkontor.

Krus - samleobjekt
Krus - samleobjekt

Skrevet av Jørgen Wangensteen 23. november 2017