Vi samarbeider med Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres

Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon, DNT Valdres og Valdres Natur- og Kulturpark.

Vårt fokus er holdningsendring og handling. Vi tilrettelegger og motiverer for frivillig innsats under Strandryddeuka, samt setter inn egnet personell og utstyr for mer krevende ryddeaksjoner.

Sammen med frivillige, skoler, lag og foreninger, har vi siden 2019 ryddet over 14 tonn søppel fra vassdraga i Valdres.

For 2021 er vi nå i gang med å planlegge ryddeåret, og etterspør tips fra publikum om ekstra forsøplede områder vi kan rydde opp i. Ta kontakt med friluftsradet@valdres.no om du vet om herreløst avfall som bør ryddes opp i.

Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres har mottatt midler fra Miljødirektoratets "Tilskudd til tiltak mot maritim forsøpling" og samarbeider tett med Hold Norge Rent.

På bildet (fra venstre): Torkjell Haugen (Prosjektkoordinator Aksjon AQUA), Lene Hovi (Prosjektleder Aksjon AQUA) og Simen Gustavsen (skikkelig snill bilforhandler på Autohuset Valdres).
På bildet (fra venstre): Torkjell Haugen (Prosjektkoordinator Aksjon AQUA), Lene Hovi (Prosjektleder Aksjon AQUA) og Simen Gustavsen (skikkelig snill bilforhandler på Autohuset Valdres).

Viktig bidrag for årets aksjon 

Klart vi ønsker å bidra til et godt formål, sa Simen fra Autohuset Valdres AS. Han har lånt oss denne bilen på bildet grisebillig og vi Aksjon AQUA - Reine vatn i Valdres er veldig takknemlige! Nå blir det lettere å kjøre rundt med henger og hente søppel fra vassdraga våre! Gutta på Marshall A/S har foliert bilen og sørget for at navnene på våre offisielle samarbeidspartnere er med:

  • Valdres Kommunale Renovasjon IKS
  • DNT Valdres
  • Miljødirektoratet
  • Naturvernforbundet i Valdres
  • Valdres Natur- og Kulturpark

Kopiert etter avtale fra https://www.facebook.com/groups/466527250553286

Foto: Torkjell Haugen
Poser som våre turledere kan ha med på sine turer
Poser som våre turledere kan ha med på sine turer

Skrevet av Jørgen Wangensteen 24. april 2021