Årsmøte 2022 i DNT Valdres

28. mars 2022 var det innkalt til årsmøte i DNT Valdres.  Det kom 26 stykker til Valdres videregående skole og i tillegg til årsmøtesaker, ble Trond Vatn takket for innsatsen og Tor Harald Skogheim holdt et  bildeforedrag.

Program:

 • Åpning/innledning
 • Årsmøtesaker (se sakliste under)
 • Ny DNT-rute Torfinnsbu – Eidsbugarden, bildeforedrag v/Tor Harald Skogheim
 • Enkel bevertning og fjellprat

Saksliste:

 1. Åpning/konstituering
  • Godkjenne innkalling og sakliste
  • Velge møteleder og referent
  • Velge to til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding for 2021
 3. Regnskap for 2021
 4. Arbeidsprogram og budsjett for 2022
 5. Valg
 6. Eventuelt innkomne saker
Trond Vatn og Merethe Lundene
Trond Vatn og Merethe Lundene

Trond Vatn har gjennom en 10 års periode vært med i styret i DNT Valdres, både som styreleder og nestleder. Dagens styreleder, Merethe, takket Trond for en formidabel innsats i styret og gikk gjennom forskjellige aktiviteter Trond har startet og bidratt i. Tilslutt fikk Trond overrakt bl a bilder fra Flikja-Huken.

Tor Harald - bildeforedrag
Tor Harald - bildeforedrag

Etter litt å bite i, var det Tor Harald Skogheim sin tur med bildeforedraget: Ny DNT-rute Torfinnsbu – Eidsbugarden. Han viste oss hvor ruta gikk tidligere og at omlegging både bidro til færre høydemeter, lettere terreng og samtidig finere utsikt. I tillegg til en mengde fine bilder, øste Tor Harald av sin kunnskap om navn, høyder og steder langs ruta.

Langs den nye DNT-stien mellom Torfinnsbu og Eidsbugarden, utsyn mot Hjelledalstind og Falketind
Langs den nye DNT-stien mellom Torfinnsbu og Eidsbugarden, utsyn mot Hjelledalstind og Falketind Foto: Tor Harald Skogheim
Den nye ruta fra Torfinnsbu til Fondsbu
Den nye ruta fra Torfinnsbu til Fondsbu

Skrevet av Jørgen Wangensteen 29. mars 2022