3. september var det tur rundt Mosvatnet

På veg i Jaslangen mot Mosvatnet
På veg i Jaslangen mot Mosvatnet Foto: Nils Harald Berg

11 spreke turdeltagere startet opp fra Buaråne nord i Storfjorden og la i vei mot Jaslangen i godt turvær. Gruppa hadde stor aldersspredning, jevn kjønnsfordeling og en blanding av bygdefolk, hyttefolk og tilreisende.

Det viste seg på turen at dette var folk som ikke kviet seg for utfordringer i form av balansegang over stokk og stein i våte partier, steingåing i flomstore elver og passering av våte myrer. Snubling og plumping ble tatt med godt humør, og alle tilbud om tørre sokker og gnagsårplaster ble avslått. Yngste deltager hadde dagen før vært på skoletur til Strø Nøsakampen og fått gnagsår, men stilte sporty opp også på denne turen.

Matrast lengst nord i Mosvatnet
Matrast lengst nord i Mosvatnet Foto: Ole Haakon Opperud

Vi gikk på grusveg fra Buaråne til stranda på Jaslangen, videre på god sti til elva fra Nestevatnet, men noen våte partier skulle nok hatt de kloppene som lå lagret på Jaslangen. Deretter var det grusveg fram til Kvitehaugen, med matrast nord i Mosvatnet og orientering om fiskesløa i elva nord for Mosvatnet. Vi passerte stølen der Knut Hauge hadde tilhold på Kvitehaugen. Den gangen var nok den lille toppen syd for stølsgrenda kledd med kvitmose, men nå hadde gjengroingen fjernet all kvitfarge.

Orientering om fiskesløa ved Kvithaugen
Orientering om fiskesløa ved Kvithaugen Foto: Arnfrid Grimstad
Enkel og kjærkommen bru over dyp bekk ved Matkista
Enkel og kjærkommen bru over dyp bekk ved Matkista Foto: Arnfrid Grimstad

Fra Kvitehaugen fulgte vi traktorveg sydover på vestsida av Mosvatnet. Det hadde kommet mye nedbør i forkant av turen, og myrer, bekker og elver var derfor unormalt fulle av vann. Vi fulgte sti videre sydover på vestsida av Matkista, passerte overnattingsbua til fjellstyret og kom etterhvert ned på kjørevegen til Bukono og Grunke. Denne grusvegen gikk vi så tilbake til Buaråne.

Turleder og referent: Ole Haakon Opperud

Skrevet av Jørgen Wangensteen 11. september 2016