Om DNT Valdres

DNT Valdres på tur
DNT Valdres på tur

DNT Valdres er en relativt ny medlemsforening i Den Norske Turistforening (DNT). Foreningen ble formelt tatt opp fra 1. juli 2011 etter at det tidligere Valdres Tur og Fjellsportlag på sitt årsmøtet i februar 2011 vedtok å søke om opptak. Frem til nå har DNTs medlemmer i Valdres ikke hatt noen medlemsforening, en tid som nå er forbi.

DNT Valdres ønsker i første omgang å satse på å videreføre arbeidet vi har drevet med i en årrekke, nemlig å arrangere et variert utvalg av turer. Først og fremst i Valdres, men også utenfor egen skigard. Vi setter også opp kurs med jevne mellomrom og arrangerer medlemsmøter et par ganger i året.