Hva jobber styret med?

Kanskje noen er interessert i hva styret jobber med? Hva er fokus? Her følger litt informasjon om hovedpunker fra styrets arbeid (de siste styremøtene)

Visjon: Naturopplevelser for livet

Mål: Få flere ut på tur og gi de gode opplevelser

Styremøte 7. januar 2019:

 • Gikk gjennom foreløpig regnskap for 2018
 • Jobbet med kasserer sitt forslag til budsjett for 2019, dette blir muligens endret i forbindelse med strategiarbeidet
 • Vurderte arbeid og ansvar for gjennomføring av Kremtoppjakten 2019
 • Gikk gjennom arbeid og frister for årets første utgave av Tinderangler
 • Planla progran til årsmøte 18.03.19
 • Trond orienterte om arbeidet med fjellgrenser (samme som markagrenser i Oslo)

Styremøte 3. desember 2018:

 • Vi jobbet videre med turprogram for 2019 (det er ikke lett å få inn turbeskrivelser)
 • Bestemte Kremtopper for 2019
 • Kurs i 2019: spesielt skredkurs, men også turlederkurs, kindereggkurs, merkekurs og brekurs
 • Vedtok rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i DNT Valdres
 • Lagde en plan for rekruttering av frivillige til vedlikehold av våre stier og ruter

Styremøte 12. oktober 2018:

 • Dette styremøtet var i sin helhet avsatt til å jobbe med strategi
 • DNT sentralt har utarbeidet strategi for perioden 2019-2023
 • Vi jobbet med hvordan DNT Valdres kan understøtte strategien til DNT sentralt
 • Vi kom ikke gjennom alle punkter og vil fortsette arbeidet  i et eget møte 29. jan 2019

Styremøte 17. september 2018:

 • Det er mange saker: Vi må bli flinkere til å bruke e-post, i alle fall for orienteringssaker 
 • Medlemsmøte: ideer til program ble framlagt
 • Jobber med etablering av dugnadsgruppe
 • Status for Stølsruta, det står igjen noe arbeid
 • Diskusjon om fjellgrenser/markagrenser
 • Uttalelser om forslag til dedikerte områder for etablering av vindmøller
 • Neste års turprogram

Styremøte 20. august 2018:

 • Det var gjennomgang av økonomien
 • Gjennomgang av Stølsruta
 • Innspill om ny historisk vandrerute - tungtvannssabotørenes fluktrute
 • Kort referat fra Landsmøtet
 • Turledersamlingen 2018 blir på Merket 13.-14. oktober
 • Planlegging av neste utgave av Tinderangler

Styremøte 28. mai 2018:

 • Stølsruta: vi fikk avslag fra Sparebankstiftelsen DNB på søknad om midler til skilt, må prøve og finne andre løsninger.
 • Det blir avholdt DNT Sti- og merkekurs på Syndinstøga. Den praktiske delen foregår i deler av Stølsruta.
 • Det er Landsmøte 7. - 9. juni.
 • Ny beredskapsplan fra DNT sentralt ble gjennomgått.
 • Det ble diskutert om hvordan vi skal legge opp høstens planlagte turledersamling.

Styremøte 9. april 2018:

 • Vi gikk gjennom lista over prioriterte arbeidsoppgaver fra 2017 og oppdaterte den i forhold til årets oppgaver.
 • Det kommer til å bli avholdt merkekurs på forsommeren og kanskje også til høsten.
 • Fra mars i fjor til mars i år, er det en nedgang i medlemstallet for barn og ungdom. Hva gjør vi? Dette må vi følge med på utover våren. Det er nå stor aktivitet i Barnas Turlag med mange som deltar på aktivitetene og DNT ung Valdres er i oppstartsfasen og har også mange aktiviteter.

Styremøte 15. januar 2018:

 • Vi gikk gjennom lista over styrets prioriterte oppgaver fra 2017 og redigerte lista samt la til noen nye punkter. Lista på heimesida blir oppdatert etter årsmøtet.
 • Årsmelding 2017, foreløpig regnskap 2017 og budsjett 2018 ble gått gjennom.
 • De i styret som er på valg, stiller til gjennvalg.
 • Aktivitets- og turprogrammet for 2018 ble gjennomgått. Det mangler noen turbeskrivelser, men arbeidet med å legge ut turer på heimesida kan starte.